پیشگفتار

در راستای عدم وابستگی دولت به درآمد های نفتی و تمرکز بر درآمدهای سهل الوصول مالیات و همچنین عدم آشنایی شرکتها و بنگاه ها و کسبه به قوانین مالیاتی و تاًمین اجتماعی و متضرر شدنشان بر این داشتیم تا به بنگاه های اقتصادی خدمتی کوچک داشته باشیم .در این راستا گروهی از اساتید دانشگاهی حسابرسان و حسابداران مالی و مالیاتی گرد هم آمدیم تا بتوانیم با افزایش کیفیت و مشاوره و خدمات حسابداری به بنگاههای کوچک که استخدام حسابدار مجرب ، مدیر مالی و یا مشاوران مالیاتی مستلزم هزینه بالا میباشد را با کمترین هزینه ارائه دهیم .

سوابق کاری
 • انجام کلیه امور مالی و حسابداری شرکت دال گستر بی ستون
 • انجام کلیه امور مالی و حسابداری شرکت راه سازی تاریر
 • انجام کلیه امور مالی و حسابداری شرکت توسعه عمران و مسکن اوان پویا
 • انجام کلیه امور مالی و حسابداری شرکت نیک سازه ماهور
 • انجام کلیه امور مالی و حسابداری شرکت عمران مسکن شهر
 • انجام کلیه امور مالی و حسابداری شرکت مروارید ارس باران
 • انجام کلیه امور مالی و حسابداری شرکت اتحادیه تعاونیهای تولید کنندگان کود های کشور
 • امیر برنگی
  امیر برنگیمدیر عامل

  توضیحاتی در مورد ایشان

 • رضا ایزدی
  رضا ایزدیروابط عمومی

  توضیحاتی در مورد ایشان

 • مینا احمدی
  مینا احمدیمنشی

  توضیحاتی در مورد ایشان

متن خود را برای جستجو وارد نماید