قابل توجه واردکنندگان وصادرکنندگان کالا وخدمات در خصوص ارایه گزارشات فصلی

قابل توجه واردکنندگان وصادرکنندگان کالا وخدمات در خصوص ارایه گزارشات فصلی

توسط
در اخبار

✅ قابل توجه واردکنندگان وصادرکنندگان کالا وخدمات در خصوص ارایه گزارشات فصلی

#صادرات_واردات #گمرکی #گزارشات_فصلی

✅ آیین نامه تبصره ٣ ماده ١۶٩ – ماده ١٢:

ارسال اطلاعات واردات وصادرات کالا وخدمات باید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی وکد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی صورت پذیرد.

✅آیین نامه تبصره ٢ ماده ١۶٩ – ماده ١٠:

چنانچه معاملات انجام شده بصورت ارزی باشدمبالغ ارز و نوع ارز و نرخ برابری ارز یا نرخ موردمعامله و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحسابها واسناددرامدی صادره وهم چنین درفهرست معاملات ارسالی قیدشود.

 

 

شرکت حسابداری شایان محاسب کبیر

لینک کانال تلگرام : https://t.me/shayanmohaseb

پست های توصیه شده

متن خود را برای جستجو وارد نماید